Tesák


Přírodní rezervaci Tesák tvoří přirozený porost jedlobučiny v Hostýnských vrších. Nachází se na jihovýchodním svahu se sklonem 35 stupňů nedaleko vrcholu Ožiňák, v nadm. výšce 565-640 m, asi 1 km severovýchodně od turistické chaty Na Tesáku. Chráněné území je dostupné z červěně značené turistické cesty z Tesáku do Rajnochovic a z místní komunikace Tesák - Košovy. Katastrální území Rajnochovice, parc. č. 2028 (část), kultura - les, LZ Rajnochovice, polesí Kotáry. Výměra: 9,1871 ha. Nejlépe zachovaný zbytek jedlobukového pralesa s převahou jedle (jedle bělokorá), starý asi 170 let. 
© bilykun.cz 2019