TEPLICE nad BEČVOU


Zbrašovské aragonitové jeskyně - krasová jeskyně


jeskyně s unikátní výzdobou i jevy se nacházejí u Teplic nad Bečvou. V jeskyni vyvěrají teplé minerální vody a vyskytují se výrony oxidu uhličitého. Účinkem teplých par vzniká aragonit a krystalizuje do tvarů podobných vločkám. U vývěrů vod se usazováním minerálů vytvořily duté krápníkové krátery - gejzírové stalagmity. Jeskyně jsou ojedinělé i svou teplotou, která neklesá pod 15°C. Ponurou zajímavostí je jeskyně Smrti - prostor s výskytem nebezpečného sirovodíku, který se stal osudným jednomu z objevitelů Čeňku Chromému.


© bilykun.cz 2019