Střílecký hrad


Stručná historie hradu:

1258 - počátky hradu spojeny se Smilem ze Zbraslavi, jenž působil v důležitých zeměpanských úřadech a jako diplomat Přemysla Otakara II.; Smil byl kastelánem v Přerově a na Brumově a v tomto roce se píše po Střílkách
1321 - král Jan zastavil hrad Jindřichu Železnému z Lipé, synovi tehdejšího moravského hejtmana
pol. 14.st. - Střílky i nedaleký Cimburk získal markrabě Jan Jindřich a následně dědictvím jeho nejstarší syn Jošt
1406 - Jošt zastavil panství Vznatovi Hechtovi z Rosic
1460 - hrad zdědili páni z Lichtenburka, kteří vystavěli předsunuté opevnění na vrchu Hrad
1481 - koupili hrad zbohatlí vladykové z Ojnic, kteří však po získání Bučovic přesídlili tam a hrad opustili (1511)
1542 - již se hrad uvádí jako pustý
Poblíž hradu se nachází památný strom Ctiborův dub. Dnes již jen torzo více jak 500 let starého dubu zimního.
© bilykun.cz 2019