Skaliska Sochová 


PR Sochová leží na hřebenové partii v centru Hostýnských vrchů, zaujímá vrcholovou část, hřeben a prudký S a SZ orientovaný svah stejnojmenného kopce s výchozy pískovce a slepence soláňských vrstev, v nadmořské výšce 605-741 m, asi 3 km JJV od obce Rajnochovice, katastrální území Rajnochovice. Výměra: 16,4513 ha.výskyt horské květnaté jedlobučiny a jilmu horského, svahový suťový les, magurský pískovec, slepenec, pseudokrasové jevy.
© bilykun.cz 2019