Jeskyně Smrdutá


Rezervace s bizarními pískovcovými skalami, suťovými poli, starými padlými stromy. Nejdelší jeskyně, nazývaná Smdutá, je průchozí (v některých místech byla uměle rozšířena), dlouhá 56 m, výškový rozdíl mezi vchodem a východem je 12 m. Na Smrduté se vyskytují pseudokrasové puklinové jeskyně (jejich vznik souvisí s tektonickým rozpukáním geologického podloží, které tvoří třetihorní vápnité pískovce a slepence). Přírodní výtvory na Smrduté lze rozdělit na 2 typy:

a) povrchové skalní sluje v čelech mrazových srubů a převisech izolovaných skal

b) puklinové jeskyně, které vznikly v trhlinách tektonických zón.

Pisolity - sintrové povlaky, které jsou běžným úkazem např. v jeskyních Moravského krasu, se v podzemních dutinách nevápencových oblastí vyskytují vzácně. V jeskyni Smrduté se vytvořila sněhobílá sintrová poleva podobná květáku. Na ploše asi 1m2 dosahuje místy tloušťky 2cm. Vznikla postupným vymáčením vápnitého tmelu pískovců za působení srážkové a spodní vody. Rozpuštěný CaCO3 se zpětně vysrážel a vytvrdil na stropu dutiny. Někdy je povrch zbarven minerální příměsí do různých barevných odstínů. Sintrové povlaky při osvícení fotobleskem vybudí zelenavou fosforescenci s dosvitem několika vteřin. Jeskyně slouží také jako úkryt chráněným netopýrům (převzato z článku Jar.Borského Výskyt pisolitů na Smrduté).

Od místních vandráků jsme se také dozvěděli jednu zajímavost, že v minulosti se v jeskyni Smrdutá těžilo stříbro.

www.nature.hyperlink.cz/smrduta.htm
www.nature.hyperlink.cz/smrduta.htm_2© bilykun.cz 2019