Rymice


Tvrz


zatim nepřístupná - první cukrovar na Moravě. Ves Rymice tvořila kdysi samostatné panství, k němuž patřily i sousední Všetuly. Proto tu již v druhé polovině 14. sto letí (1374) stála tvrz, jak je o tom zmínka v pramenech při předávání vsi poručníkem synů Viléma z Kunštátu Janu z Cimburka. Tvrz byla pobořena v druhé polovině 15. století za válek česko-uherských, ale počátkem 16. století ji znovu obnovili Podstatští z Prusinovic, jimž náležela ves Rymice v letech 1481-1587. Tehdy vznikla severovýchodní a částečně střední část dodnes zachované budovy; zbytek byl dobudován někdy po polovině téhož století. Od r. 1644 vlastnili tvrz spolu s panstvím olomoučtí jezuité, kteří v druhé polovině 18. století zvýšili budovu o jedno patro. V průčelí je portál s vchodem do síně, s valenou klenbou a schodištěm, které vyúsťuje v prvním patře v síni, zabírající celou šířku budovy a kryté většinou zachovaným trámovým stropem s barokní malbou. Podobný je i strop v sále při severovýchodním průčelí. Z druhé poloviny 18. století také pocházejí malby okenních výklenků. V blízkosti tvrze je hospodářský dvůr a třípodlažní budovy někdejší vrchnostenské palírny. Všechny tyto stavby tvoří jeden celek a jsou výsledkem etapovité výstavby až do poloviny 18. století; rušivým momentem bylo zřízení cukrovaru (v letech 1843 - 1858) s parním pohonem v druhém patře tvrze. Na vnitřních plochách okenních nik byly ještě donedávna patrné stopy zničené ornamentální barokní malby.Dnes patří objekt místnímu JZD, které usiluje o jeho zachování a přeměnu v lidové muzeum.

www.hrady.cz/
Skanzen


Obec Rymice je připomínána již roku 1255. Ve století 14. byla rozdělena mezi několik šlechtických rodů. V obci můžete spatřit soubor lidových staveb hanácké hliněné architektury a zasnít se o životě našich předků. V obci je také zachovalá velká dvoupatrová Tvrz.

www.hrady.cz
© bilykun.cz 2019