Hranická propast


- nejkratší cesta do Austrálie


Propast se nachází nedaleko Hranic na Moravě, naproti lázní Teplice nad Bečvou v kopci Hůrka. Je součástí krasu, který zahrnuje Zbrašovské aragonitové jeskyně, Jeskyně na Kučách, Černotínské jeskyně. Jak je hluboká? To nikdo neví. Jsme pouze povrchoví obdivovatelé, nic víc. Hranická propast je vstup do jiného prostoru a za to ji všichni obdivujeme a jsme před ní ve velké pokoře. Již od dob středověku bylo na propast hleděno jako na pekelnou díru, kde na dně v jezírku s minerální vodou skončilo mnoho sebevrahů a obětí zločinů. Těla vždy vyplavaly po pár dnech na hladinu pokryta bublinkami CO2, vzhledem k povaze minerální vody.Průzkum Hranické propasti začíná již v době středověké. Pokračuje v první polovině 20. století. V roce 1903 bylo změřeno opakovaně dno v hloubce okolo 36 metrů. V 60. letech – potapěči dno nespatřili, pouze šikmo se svažující propast. Vstupní suchá propast je hluboká 69,5 metrů, je tvořena kolmými stěnami a jedním šikmým svahem cca 45 stupňů - pozůstatek po propadlém stropu jeskyně. Na dně se nachází jezírko, pokryté zcela spadaným listím, kmeny, mrtvými ptáky. Voda v propasti je minerální, obsahuje oxid uhličitý, který občas tvoří nad hladinou vody až 30 centimetrovou vrstvu. Čistota vody je velmi proměnlivá, závisí od chemického složení, rozmezí viditelnosti je od 1 do 50 metrů. Teplota vody v jezírku kolísá okolo 16,5° Celsia, v 50 metrové hloubce na Zubatce byla již párkrát změřena i okolo 19 stupňů. Změny ve složení vody a kolísání hladiny prokázaly spojení s řekou Bečvou, která teče těsně pod kopcem. Taktéž loňské povodně se projevily vzestupem hladiny vody v propasti o 4 metry a zničením sestupové potápěčské plošiny.Vstup do zatopeného systému je tvořen jezírkem, severozápadní stěna spadá nejdříve kolmo dolů, pak se mění na převislý strop a klesá do hloubky 49 metrů - do místa zvaného Zubatice. Zde se za zadní hranou stěna jeskyně kolmo zvedá a končí v malém jezírku, nad kterým je velká suchá prostora - Rotunda. Na bočním řezu protilehlá stěna klesá téměř kolmo dolů a jeskyně má tvar Ypsilon. Jeskyně je úžasná jak svou mohutností, tak také množstvím sifonů - Nebe, Peklo, Monika, Gejzírové krápníky, kde se nachází i krasová výzdoba - aragonitové povlaky na stěnách či gejzírové krápníky (krápníky s tvarem sopky a kráterem, ze kterého tryskala minerální voda v dobách největší vulkanické aktivity). Z jezírka dále pokračuje v hloubce 12 metrů Jihozápadní chodba, která je spojena úzkými průlezy s Jižní trhlinou. Tato končí suchou částí při dolním konci šikmého svahu suché propasti.http://www.samodomo.cz/

http://propast.czweb.org/© bilykun.cz 2019