Přílepy


Hrádek u Přílep


Na vrcholu jsou jasně viditelné stopy po opevnění, které stupňovitě klesá svahem. Podle nálezů keramiky je lokalita raně středověká, může patřit k hradům přechodové formy.

www.hrady.cz/

Zámek Přílepy


Z nevelké renesanční tvrze kterou vlastnil v 1. polovině 16 stol. Strachnovský ze Strachovic. Po bělohorských konfiskacích tvrz vlastnili majitelé Žeranovic a využívali ji jen na kanceláře a úřednické byty. Teprve na konci 18 století ji noví majitelé Seilernoví přestavěli na pseudorenesanční zámek, které jim sloužilo jako letní sídlo. Okolo zámku je zahrada.


www.hrady.cz/
Hrad Žopy


Značená cesta začíná u dolní autobusové zastávky a vede přes náves vzhůru k lesní kapli. Od kaple pokračuje dále lesem přes "Křížnice" a "Ploštinu" k rozcestníku Hrad. Na vlastní vrchol (560 m/n.m.) zbývá od rozcestníku asi 100m. Na vrcholu se nachází několik velkých kamenů a tábořiště. Několik metrů pod vrcholem je dnes již téměř zasypaná jeskyně "Šimákova díra". Dále pokračujeme po modré k rozcestníku "Pod Lysinou", kde odbočíme po červené značce do Žop. Do Přílep se vrátíme neznačenou polní cestou.

www.prilepy.cz© bilykun.cz 2019