Přírodní park
Ondřejovsko


Přírodní památku Ondřejovsko tvoří zalesněný skalnatý hřbet se svahy exponovanými na jih a na sever. Nachází se v nadmořské výšce 580 až 634 m, v odlehlé vrcholové části Hostýnských vrchů, nedaleko PP Bzová, asi 3 km severozápadně od obce Vlčková. Katastrální území Vlčková. Vyhlášeno v r. 1987. Výměra 4,2808 ha.

Výlet na Ondřejovsko
Jestli chcete jen výlet lesem a ne žádnou těžkou tůru, vydejte se na Ondřejovsko. Je zde krásná a poutavá cesta okolo vzpínajících se skal. Od penzionu se vydejte po žluté značce až dojtete na rozcestí, kde se žlutá křižuje se zelenou značkou. Zde se sami můžete rozhodnou kterou část Ondřejovska si projdete.

Přejeme příjemně strávený den


http://nature.hyperlink.cz/zlinsko/Ondrejovsko.htm
© bilykun.cz 2019