Hradiště Loučka


 Hrad byl zřejmě pouze dřevěný, na obou koncích jsou patrné zbytky příkopů, přístupová cesta stoupala jižním úbočím k východnímu konci lokality. Nalezená keramika je datována do 13. a 14. století. Cesta na vrchol není po značce a je dobrodružná. Samotný vrchol je hustě porostlý trnkovoostružinovým houštím, které zároveň znemožňuje rozhled. Nachází se mezi obcí Rajnochovicemi a Loučkou.

www.hrady.cz/


© bilykun.cz 2019