KROMĚŘÍŽ


Podzámecká zahrada


se nachází v městě Kroměříž ve Zlínském kraji. Obě zahrady vznikly díky tomu, že Kroměříž byla rezidencí arcibiskupů, kteří věnovali nemalé prostředky na zvelebení tohoto svého letního sídla a využívali služeb nejpřednějších architektů a umělců císařského dvora. Z historického hlediska lze park v podstatě rozdělit do pěti oddělení: První se nachází na ploše mezi severní stranou zámku a břehem Moravy a je to nejstarší část zahrady. Druhé a třetí oddělení tvoří Maxmiliánův přírodní park, čtvrté Maxův dvůr a štěpnice, páté malé barokní giardinetto pod Colloredovou galerií. V zahradě se nachází dřeviny, které jsou zajímavé pro svůj věk, původ, historii nebo botanický druh.


© bilykun.cz 2019