Hrad Křídlo


Hrad Křídlo stával nad vsí Chomíží, svůj název dostal od vysutého křídla protáhlé hory Barvínku, která střežila vstup do údolí Rusavy. První zprávy o hradě z r. 1365, první majitel Vlk z Dobrotic,dále Vilémovi z Kunštátu po jeho smrti prodal poručník nezletilých dětí Heralt z Kunštátu hrad Ctiboru z Cimburka, dále jej vlastnili Herburt a Leonart z Bořitova, jinak z Počenic. V r. 1460 – 1480 náležel hrad Křídlo Machně z Krčmaň, vdově po Herburtovi z Bořitova. Ta se pro svůj rozmařilý život dostávala do četných finančních nesnází, z nichž hledala východisko v padělání hodnotných uherských mincí z doby Matyášovy, které prováděla přímo na hradě. Kolem r. 1475 se zmocnil na krátkou dobu Křídla jeden z Machnických věřitelů Albert Kostka z Postupic. Koncem 70. let 15. století rozbořil hrad vojska uherského krále Matyáše a při prodeji panstvív r. 1481 se připomíná jako zbořeniště. Hrad již nebyl obnoven. V baštovém výběžku na severozápadě předhradí byl výzkumem odhalen pozůstatek pětiboké bašty či studniční věže.Hora Barvínek
Protáhlá hora Barvínek má vysunuté křídlo, které střežil vstup do údolí Rusavay. Podle toho dostal svůj název u hrad Křídlo.

VÝLET
na horu Barvínek a zříceninu hradu KřídloKřídlo je od penzionu vzdálená asi 6 km. Pokud se rozhodnete pro výlet na tuto zříceninu, půjdete asi 4 km od penzionu směrem do obce Rusava. Dále budete pokračovat po žluté značce asi necelé 2 km a dojdete na místo kde stál hrad Křídlo. Můžete si najít i jiné cesty, které půjdou krásnou přírodou, ale budou delšíDalší odkazy:

http://www.pamatky-jvm.cz/
http://www.hrady.cz/

Foto ze zříceniny Křídlo a hory Barvínku© bilykun.cz 2019