Skalní útvary v PP Králky


Jsou tvořené hrubozrnnýni pískovcovými a slepencovými paleogenními lavicemi lukovských vrstev. Přírodní památka Králky představuje pískovcové a slepencové skalní útvary ve smíšeném lesním porostu na jižním úbočí Hostýnkých vrchů. Je situována na vrcholu hřbetu nedaleko zříceny hradu Lukov, v nadmořské výšce 400 až 475 m, asi 1 km severovýchodně od obce Lukov. Katastrální území Lukov. Vyhlášeno 16. 4. 1987. Kód lokality ÚSOP: 1428. Celková výměra 2,5329 ha.Historie: Na horní plošině největší skály je několik vedle sebe vytesaných sedaček, na kterých podle lidové pověsti zasedalo tzv. valašské lovčí právo. Během 19. století bylo toto místo také využíváno jako známé výletní stanoviště šlechtického rodu Seilernů ze zámku Lešná. Nedaleko se nachází zřícenina rozsáhlého hradu Lukova, který byl založen pravděpodobně na začátku 13. stol. Od poloviny 18. stol. byl hrad opuštěn a postupně chátral. V dnešní době probíhá jeho rozsáhlá rekonstrukce.


VÝLET
na PP Králky

Výlet na PP Králky jde spojit zároveň s prohlídkou hradu LUKOV. Od penzionu se vydáme po žluté směrem k obci Lukov. Dojdete až do obce Lukov. Zde se napojíte na červenou a půjdete po červené na PP Králky i hrad Lukov. Tento výlet je delší a náročnější, patří mezi celodenní výlety. Pokud se rozhodnete pro tento výlet popřeji Vám hodně sil a příjemné zážitky.

Přejeme krásný výlet.
Další odkazy:

http://nature.hyperlink.cz/© bilykun.cz 2019