KOPŘIVNICE


Lašské muzeum

Nenechte si ujít stálou expozici věnovanou místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, zejména Zdeňku Burianovi



http://www.kraj.cz/encyklopedie/

Muzeum fojtství

Budova Muzea fojtství s číslem popisným 1 je nejstarší dochovanou stavbou v Kopřivnici. Přesné datum postavení budovy není známo. Staré fojtsví, které stálo na místě dnešního, se poprvé připomíná roku 1576. V roce 1789 byla původní dřevěná stavba zbourána a Jakubem Šustalou vystavěno fojtsví zděné. Zde v roce 1850 začal Ignác Šustala, fojtův syn, s výrobou prvních bryček a kočárů.




http://www.tatramuzeum.cz

Technické muzeum TATRA

Jsme zde, abychom chránili a pečovali o historii, kterou nám svěřili mnohé generace před námi.
Historie znamená pro lidstvo totéž, co automobil pro moderní společnost. Jsou to pilíře, bez kterých by jsme se z dlouhodobého hlediska neobešli. Tyto dva pojmy spolu neodmyslitelně souvisejí, příčemž výsledkem jejich sloučení vzniká pojem automobilové historie.












© bilykun.cz 2019