Jde o zbytek původního smíšeného lesa pralesovitého charakteru. Je to současně nejvyšší hora Hostýnských vrchů - 865 m n.m.  Zasahuje do katastrů Chvalčov, Loukov, Příkazy, Rajnochovice a Pohradní Lhota. Zbytky zdiva hradu Obřany dosahují výšky až 8,5m nad terénem, délka zachované zdi je 31m a šířka 1,8m. Zachovaná zůstala část kruhové zdi (pravděpodobně věže) o délce 11m. Cesta z Čerňavy na Javorník vede po katastrální hranici Chvalčov - Rajnochovice, zároveň také po původní hranici panství Bystřice p.H. - Kelč. Hraniční kameny nesou po levé straně cesty nápis HB (Herrschaft Bystritz) a rok 1827. Kameny po pravé straně jsou označeny písmeny PK (Panství Kelčské).
© bilykun.cz 2019