Hadí kopec

u Chvalčova

Navrhovaná přírodní rezervace Hadí kopec představuje suťový les, který je situován na příkrých suťových svazích kóty Hadí kopec ( 600,7 m n. m.).


http://nature.hyperlink.cz/Hadi_kopec.htmZápadně až severozápadně orientované svahy dosahují v horních partiích sklon až 50°, ve spodní části kolem 30°. Území je součástí rozsáhlého lesního komplexu severozápadní části Hostýnských vrchů (celek Hostýnsko-vsetínská hornatina, okrsek Rusavská hornatina). Nachází se v nadmořské výšce 484 až 653 m, asi 1 km východně od Chvalčova (obecní úřad). Suťový les bude ponechán samovolnému vývoji, bez těžebního či pěstitelského zásahu, stejně tak i bučiny na okrajích lokality. Při probírkách je možné odstraňovat pouze nepůvodní smrk ztepilý. Především při vzniku větších volných ploch vlivem polomů bude prováděna podpora přirozené obnovy (ochrana zmlazení), která je ohrožena vysokými stavy zvěře (především srnčí a daňčí). Pro navrhované území je již zpracován plán péče. V roce 2006 bylo provedeno geodetické zaměření hranic a vyznačení ZCHÚ v terénu formou pruhového značení. Podél severního okraje navrhované rezervace prochází žlutě značená turistická stezka z Chvalčova přes Jehelník a Čerňavu na Tesák.© bilykun.cz 2019