Tvrz Dobrotice


Reliéfní zbytky tvrze se nachází asi 200 m severozápadně nad obcí Dobrotice, na okraji náhorní planiny. Dnes je severozápadní část příkopu a valu rozorána v přiléhající pole, přesto je reliéf výrazný a bez vyššího porostu. Podle archeologických výzkumů měla dřevěné provedení na kamenných základech, bylo zde také nalezeno množství železných předmětů. (28.11. 2004, Roman Řezáč)

Historie místa - Podle archeologických nálezů je určen život na tvrzi ve 14.století. V souvislosti s Dobroticemi je roku 1321 zmiňován Vlček, jehož rod vystavěl blízký hrad Křídlo. V druhé polovině 14.století se však rod zadlužil a tvrz i s hradem Křídlo kupuje Boček z Kunštátu. V roce 1437 se tvrz uvádí už jen jako místo, kde stála, zpustla tedy o hodně dříve před tímto datem. (Roman Řezáč)

www.hrady.cz/


© bilykun.cz 2019