Hrad Chlum


který stával nad vsí Bílavskem na vrchu Chlumu, se připomíná poprvé r. 1408. Celý hradní objekt byl postaven jen z dřevěných konstrukcí, ukotvených v kamenných podezdívkách. Hrad Chlum byl pravděpodobně rozbořen za česko-uherských válek někdy koncem 70. let 15. století, kdy Uhři zničili i blízké hrady Křídlo a Lukov. Jako zřícenina se uvádí ještě v r. 1650 při prodeji bystřického panství knížetem Václavem Eusebiem z Lobkovic hraběti Janovi z Rottalu. Dodnes se z něho zachoval půdorys hradiště i s dvojnásobným valem a příkopem. V druhé polovině 19. století tu dal tehdejší majitel bystřického panství Arnošt Laudon provést příčnou sondu, při níž byla objevena řada úlomků středověké keramiky a železné předměty (sekyrka, hroty šípů), které lze datovat do 14. - 15. století.

Další odkazy:

http://www.pamatky-jvm.cz/
http://www.hrady.cz/
VÝLET
na zříceninu hradu Chlum

Chlum je od penzionu vzdálený asi 8 km. Pokud se rozhodnete pro výlet na tuto zříceninu, půjdete asi 4 km od penzionu směrem do obce Rusava. Dále budete pokračovat 2,5 km po silnici do obce Brusné. Zde odbočíte na Bílavsko a po 2 km dojdete ke zřícenině hradu Chlum. Můžete si najít i jiné cesty, které vedou krásnou přírodou, ale budou delší.

Přejeme krásný výlet© bilykun.cz 2019