Čerňava


původní pralesovitý jedlobukový lesní porost, starý asi 280 let, v horní části přechází v pískovcová skaliska s porostem kapradin. Je to současně vrchol v severním hřbetu s pískovcovými skalami, s partyzánským památníkem.
© bilykun.cz 2019