Přírodní park
Bzová


Lesní porost ve vrcholových partiích Hostýnských vrchů, 2,5 km severozápadně od obce Vlčková, v nadm. výšce 620 m. Katastrální území Vlčková. Výměra: 2,6439 ha

Výlet na BZOVOU
Pokud se rozhodnete na výlet krásnou lesní krajinou dejte se na Bzovou. Od penzionu se dáte po žluté směrem na Ondřejovsko, křižovat Vám bude zelená značka, ale vy půjdete dál až dojdete na krásné místo Bzová.

http://nature.hyperlink.cz/zlinsko/Bzova.htm
© bilykun.cz 2019